Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

4038 fa0b 500
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire vialexxie lexxie
negacja
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viaOkery Okery
negacja
8449 cb56 500
Reposted fromfungi fungi viajesuismadeleine jesuismadeleine
negacja
8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes vialexxie lexxie

February 08 2019

negacja
Reposted fromabsolem absolem viaretaliate retaliate
negacja
5774 571b 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viairmelin irmelin

March 18 2018

negacja
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
negacja
5581 6afb 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaEdgi Edgi
negacja
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viawolalabym wolalabym
4804 2933 500
8904 8063 500
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viairmelin irmelin
3080 7c4b
negacja
Prawdopodobnie będę wariatką do końca życia. Pewnie będę podejmować pojebane decyzje i robić nienormalne rzeczy, nie zdając sobie nawet sprawy, że są nienormalne. Ludzie będą się nade mną litować, a ja sobie nigdy nikogo normalnego nie znajdę. I tak będzie zawsze, (...). Zostałam uszkodzona.
Tych zniszczeń nie da się naprawić.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
negacja
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
negacja
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
negacja
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
negacja
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viaEdgi Edgi
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaEdgi Edgi
negacja
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viairmelin irmelin
negacja
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl