Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

negacja
7463 a76a
Tak!
8592 4f58 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasatyra satyra
negacja
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viamooncat mooncat
negacja
7272 b5c7
Reposted fromskrzacik skrzacik viakociolek kociolek
2410 020f
Reposted fromkattrina kattrina viamooncat mooncat
negacja
Posiadanie miękiego serca w tym okrutnym świecie jest odwagą, nie słabością.
negacja
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viamooncat mooncat
negacja
7410 5269 500
Tak M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
negacja
8906 5ca7 500
Reposted fromrol rol viapastelina pastelina
negacja
9260 5ed9 500
,,Śniadanie Mistrzów'' - Kurt Vonnegut Jr.
Reposted frompeper peper vialexxie lexxie

April 16 2015

negacja
Gdzieś tam istnieje inny mały dziwak, który nas pokocha, zrozumie, ucałuje nasze trzy główki i dzięki niemu wszystko stanie się lepsze.
— Seks w wielkim mieście
Reposted bybanshejednaminutaszyderathesilenceofthealcoholicmiss0alexisnecropixieRudeGirlpassionativepoolunnamehercarmenEndlesswaitformiracleNormaMortenson

April 12 2015

negacja
2885 8dac
8931 06e7 500

animal-factbook:

Otters greet it’s visitors by raising both hands, a sign of respect in the Otter community.

Reposted fromklavgav klavgav viarepostedfrom repostedfrom
negacja
Reposted fromgruetze gruetze viarepostedfrom repostedfrom
negacja
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaEdgi Edgi
negacja
4296 9f04 500
8773 f0d9
Reposted fromdefeatmenot defeatmenot vianikotyna nikotyna
negacja
2860 1d95
Reposted fromsanczo sanczo viarepostedfrom repostedfrom
1011 ab4a
Reposted fromt1g3rl1ly t1g3rl1ly viarepostedfrom repostedfrom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl