Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

negacja
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRudeGirl RudeGirl
0370 a90f 500
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin
negacja
1643 2e20 500
Reposted fromtfu tfu viatsylvvia tsylvvia
negacja
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
negacja
Nie są w stanie pojąć, przez co przechodzę. Że w środku jestem w kompletnej rozsypce. To, że potrafię się uśmiechać, nie znaczy, że jest ze mną dobrze. Chryste, nawet kiedy uśmiecham się szczerze, nie czuję się dobrze.
— K.A. Linde
Reposted fromaleander aleander viaOkery Okery
negacja
purpose
Reposted frommajkey majkey viairmelin irmelin
negacja


the batcat
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup viakjuik kjuik
negacja
7157 9484 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee
negacja
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
negacja
3407 5ae6 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee
negacja
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viatoffifee toffifee
negacja
2380 639f
negacja
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka viatoffifee toffifee
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatoffifee toffifee
negacja

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viatoffifee toffifee
negacja
4788 bd0f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatoffifee toffifee
negacja
7822 72de
negacja
8793 840a 500
Reposted fromsoftboi softboi viaawaken awaken
negacja
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viaonlythebrave onlythebrave
negacja
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viaonlythebrave onlythebrave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl