Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

negacja
0146 fb6f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaheatriss heatriss
negacja
1169 4270 500
Reposted fromcorvax corvax viaheatriss heatriss
negacja
When I was a child, when I was an adolescent, books saved me from despair: that convinced me that culture was the highest of values.
— Simone de Beauvoir
Reposted fromverronique verronique viaunique unique
negacja
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
negacja
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
negacja
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve vialexxie lexxie
negacja
3676 d7ee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viameem meem
negacja
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viameem meem
negacja
2077 3330 500
Reposted frompiehus piehus viameem meem
negacja
7812 b39a 500
Reposted fromnutt nutt viameem meem
negacja
3308 9bba 500
Reposted fromTamahl Tamahl viakajakkowalik kajakkowalik
negacja
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
negacja
7600 6039 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viasatyra satyra
negacja
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
negacja
5365 428c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
negacja
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viamarlylee marlylee
negacja
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viasatyra satyra
negacja
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viamarlylee marlylee
negacja
3921 7738
Reposted fromeffic effic vianikotyna nikotyna
negacja
4484 d840 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacytrusowa cytrusowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl